Byron Balbuena gana Mister Tourism World República Dominicana 2023

Byron Balbuena representante de El Seibo, resultó ganador en la gala final del Mister Tourism World…